Smluvní podmínky pro online rezervace Smluvní podmínky pro online rezervace
 
1. Zákazník musí před uzavřením online rezervace:
   a. souhlasit s těmito smluvními podmínkami (viz. níže),
   b. souhlasit s návrhem rezervační smlouvy (zobrazit návrh smlouvy)
   c. souhlasit s návrhem nájemní smlouvy (zobrazit návrh nájemní smlouvy),
   d. udělit nám souhlas se zpracováním osobních údajů (zobrazit znění souhlasu).

2. Zákazník je povinen pro uzavření online rezervace složit zálohu na půjčení (dále jen "složená záloha")   platební kartou umožňující platby na internetu. Výjimkou jsou stálí zákazníci, kteří mohou využívat výhod online rezervace bez nutnosti složit zálohu.
 
3. V rámci rezervace se zavazujeme pro zákazníka připravit na sjednaný den od sjednané hodiny věci, které si rezervoval. Pro případ, kdy dojde k poškození, ztracení, nebo zničení některé z rezervovaných věcí jiným zákazníkem, se zavazujeme po domluvě se zákazníkem dotčené věci nahradit jinými, shodné kvalitativní a cenové kategorie.

4. Rezervaci si je možné vyzvednout výhradně v sjednaný den v rámci naší otevírací doby od sjednané hodiny až do zavření půjčovny. Pokud se zákazník dostaví, uzavřeme s ním nájemní smlouvu ohledně rezervovaných věcí na sjednanou dobu za nájemné dle ceníku půjčovny platného ke dni podpisu této smlouvy. Složená záloha se v takovém případě použije k částečné úhradě nájemného. 

5. Rezervaci může zákazník kdykoliv zrušit. Pro tento případ se však sjednávají následující storno podmínky. Při zrušení rezervace:
   a. 5 až 4 den před dnem vyzvednutí – storno poplatek 25 % ze složené zálohy,
   b. 3 až 2 den před dnem vyzvednutí – storno poplatek  50 % ze složené zálohy,
   c. 1 den před dnem vyzvednutí nebo později – storno poplatek 100 % ze složené zálohy. 

6. V případě zrušení online rezervace vrátíme zákazníkovi složenou zálohu po odečtení případného storno poplatku zákazníkovi v hotovosti v sídle půjčovny, nebo převodem na zákazníkem sdělený bankovní účet.

7. Zákazníci využívající výhody online rezervace bez nutnosti složení zálohy platební kartou souhlasí s tím, že v případě:
   a. stornování online rezervace bez složení zálohy 3 dny před dnem vyzvednutí a později, nebo
   b. v případě nevyzvednutí rezervace v sjednaný den vyzvednutí,
budou přeřazeni automaticky do kategorie zákazníků, která musí u online rezervace skládat zálohu na online rezervaci.

8. Pokud zákazník rezervaci nezruší a rezervované věci si nevyzvedne v sjednaný den po sjednané hodině, rezervace se ruší a složená záloha propadá.

9. Změna termínu rezervace, nebo změna rezervovaných věcí je možná, jen pokud o ní zákazník požádá nejpozději 6. den před dnem vyzvednutí. Pozdější změna je možná pouze zrušením rezervace a uzavřením nové rezervace.

10.  Zrušení nebo změnu rezervace podle předchozích článků lze provést osobně, telefonicky (na tel: 257 91 3063), e-mailem (ski@skiservis.cz), faxem (257 91 0991), nebo přímo v rezervačním systému na adrese rezervace.pujcovnalyzi.cz, po přihlášení v sekci "Můj účet - Moje rezervace"
 
Tyto smluvní podmínky jsou platné od 16.11.2009
Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o.

Nová rezervace

Novou rezervaci zahájíte výběrem data rezervace.

>> Datum rezervace